logo

7 rytmů těla

7 RYTMŮ TĚLA. WEB

Přijď poznat rytmy ve svém těle.

 

Probudit to, co v tobě spí. Odpočinout si, osvobodit se od všedností, dobít se energií.

 Poznat své skryté možnosti. 

Víte, kde dřímají a čekají na rozpohybování vaše schopnosti?

 

 

  1. Oblast pánve:  Spojení s tělem, kosti, svaly, zuby, vlasy, nehty, materiální svět, pevná půda pod nohama, pocit bezpečí.
  1. Oblast kříže: Bezprostřednost, sexuální a tvořivá energie, ženský aspekt Šakti – rodící síla, mít prostor ke tvoření, jsou tam i schopnost přijímat doteky, probuzení a radost z činnosti, dává nám smysl života
  1. Solar plexus: Vytváříme si obal kolem sebe, sídlo emocí, hněvu, strachu, viny, žárlivost, sobectví, poraženost. Po vyčištění cítíme naopak mír, vyrovnanost, uvolněnost, svou sebehodnotu.
  1. Srdeční oblast: Je to přechod mezi fyzickým a duchovním světem, elementy které se nedají uchopit, intuice, schopnost vcítit se do pocitů jiných lidí, naladit se na ně, empatie, kontakt, touha po spojení, cítění lásky, býti mírumilovní, odezdat se v milování atd. – otevřít srdce. Je to o umění dávání a přijímání
  1. Krční oblast:  Umění vyjadřovat to, co je uvnitř v nás – pocity a myšlenky, přenést vše do slov, uvolnit, je to o reakcích na událost, vyjadřujeme se i pláčem, smíchem, gesty, mimikou. Je to komunikace našeho vnitřního světa s okolím. Umělecký tanec, kreslení, hudba. Zachováváme svou nezávislost, svobodu. Vzniká hluboká radost a pocit plnosti a integrity (vše je propojeno se vším). Nejistota v rozhodování, těžkost projevit se, představit se, držíte se zpátky.
  1. Třetí oko: Jsou tu moudrost, vznešenost, prosperita, intuice, vědomé bytí – vím, intelekt, rozlišování, uvědomování, kontrola mysli.
  1. Temeno: Sídlí v něm dokonalost , čistota, jarní vánek, oddělenost, naladění, zoufalství lidí – pokládají si hlavu do rukou, připadají si v životě ztraceni, slabé sedmé čakře se projevuje sklon k egocentrismu, člověk žije v omezeném pohledu na realitu.