logo

Technika Hó oponopono

Anotace

Ho’oponopono je starý havajský rituál, jehož název v překladu znamená „vylepšit, vyčistit, napravit chybu“. Jde v něm o proces uvolňování a odpuštění. Základní myšlenkou je převzetí stoprocentní zodpovědnosti za vše, co se děje kolem nás i v nás.
Naši realitu vytvářejí naše myšlenky. Přijmeme-li zodpovědnost za události, které se nám v životě přihodí, pak se nás týkají i všechny problémy jiných lidí, kteří nás vyhledají.
A podle metody ho’oponopono máme moc vyléčit cokoliv, co nám vstoupí do cesty.

 

Psychlog Dr. Ihaleakala Hew Len začal používat hawajskou techniku Hó oponopono ve státní věznici na Hawaji.

HOO – příčina
PONOPONO –  napravit chybu – omyl. Omluva vzpomínkám, které mi způsobují problém.

Ho´oponopono tedy zjednodušeně znamená „narovnání“ či „náprava chyby“. Podle starých Havajců vzniká hřích z myšlenek zatížených bolestnými vzpomínkami na minulost.

Technika nás vede přijmout ABSOLUTNÍ zodpovědnost za náš život. Přijmout vše co se nám v životě objeví. Vše co vnímáme všemi smysly , tak jak to vnímáme MY.
My vytváříme, či jsme díky minulosti získali náhled, jaké to je. MY jsme souhlasili, že to tak je, či není.
Vše co mi vadí, vadí Komu? Mě!!! A jen já to mohu změnit. Jsou věci, které mohu změnit, jsou však věci, situace, které  změnit fyzicky nemohu. Ale co mohu změnit, je přístup, pohled, pocity.
Já tomu říkám ,,vyladit to.“ Přijmout, z harmonizovat, dát do rovnováhy.

Budu-li chtít ve svém životě cokoliv změnit, tak nejprve to musím změnit v sobě. Jednu z dalších věcí co mě život naučil je, měnit to s láskou, být na sebe hodná, trpělivá, tvořivá.

Původní způsob, jak pracovat s technikou ho’oponopono, bylo odříkávání modlitby Morrnah Nalamaku Simeony:

„Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě… Pokud jsme se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech a skutcích a ve svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině nebo vůči Tvým příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění… Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo… A tak se staň.“

I.H. Len tuto techniku zjednodušil na 4 věty.
Nejprve je dobré uznat, že se něco stalo. ….. Není zapotřebí zjišťovat, kde, kdy, jak, kvůli komu čemu. Opakuji tedy ,,Omlouvám se.“ a ,,Prosím odpusť mi.“ Říkám to, abych uznala, že se to stalo a vnitřně odpustila komukoliv či čemukoliv. Není třeba se v tom pitvat a hledat viníka.

Poté přichází fáze ,,Miluji tě.“ a ,,Děkuji ti. „, rozproudí se zatuhlá energie. Znovu se spojíte s Božstvím. Čistá láska je svět bez hranic, bez podmínek a to se děje, když vyjadřujeme lásku. Poté když vyjádříme vděčnost ,,Děkuji ti.“ Vyjadřujeme tím víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.

Tyto 4 věty můžete opakovat za sebou, či jen jednu, jak to budete cítit. Doporučuje se každou větu říct 100krát za den. Zdá se vám to hodně? Tak schválně, nezabere vám to ani 5 minut.

Je to kouzlo a děje se přitom velké Mystérium. Při opakování, můžete cítit a prožívat různé pocity a vjemy. Tak je jen nechte být a dál opakujte.
Né nadarmo se říká, že co posilujeme to roste. Co jste se rozhodli posílit vy?
Ještě jedna moudrá věta.  ,, Dokud nezačneme růst skrze radost a lásku, rosteme skrze bolest a utrpení.

Více o technice.

Kniha SVĚT BEZ HRANIC  Joe Vitale, Ihaleakalá Hew Len, Ph.D.
Kniha NA NULE, Joe Vitale
Knihy  TAJEMSTVÍ JEDNODUCHÉ CESTY a TAJEMSTVÍ RYZÍ CESTY, JAK ŽÍT Mabel Katz

Jana a Dan Čadovi vytvořili nádhernou ukázku , jak si tyto věty prozpěvovat.

Comments are closed.