logo

Proč míjíme život?

Morálka?

Tolik se bojíme smrti, a přitom jsme již dávno mrtví.

Bojíme se proto, že jsme nežili. Míjíme život a smrt přichází!

Morálka se týká ideálů – jací bychom měli být, co bychom měli dělat (být). Toto vše vede k odsuzování.

Nikdy nejste ideální a to vede k neustálému odsuzování, protože každá morálka vytváří vinu. Vždy je mezera mezi TEBOU a ideálem. Vždy se za ní opožďuješ. Je to nedosažitelné. Ideál je někde v budoucnosti, ale Ty jsi TEĎ. Nikdy nejsi perfektní, stále něco chybí.

Tak mi řekni, proč jsi s ní stále tak svázaný?

Ze zvyku? Proč?

Leave a reply